Publicerad 23 oktober 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1999:16.

Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset