Publicerad 23 oktober 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1999:16.

Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Daterat cirkulär

Cirkulär 12:53 är inte längre giltigt. Underlag för delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen har uppdaterats 2022-01-13.

Underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.