Publicerad 30 juni 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Viktiga domar från Högsta domstolen angående trafik- skadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.