Publicerad 7 mars 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område - överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR