Publicerad 23 september 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor är ersatt av 18:14.

Visa det här daterade cirkuläret

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR