Publicerad 24 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige är ersatt av 14:57.

Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset