Publicerad 19 april 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR