Publicerad 11 februari 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 7 om avsked av förskollärare som slagit ett barn på förskolan


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR