Publicerad 25 november 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning av kollektivavtalet HÖK 07


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.