Publicerad 16 maj 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset