Publicerad 16 maj 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR