Publicerad 14 april 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 om avskedande av en skötare vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett extravak


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR