Publicerad 19 december 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked av IT- tekniker som oriktigt registrerat arbetstid i kommunens tidsredovisningssystem


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.