Publicerad 29 mars 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 om det förelegat vägande skäl för förflyttning av en undersköterska på grund av samarbetsproblem


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.