Publicerad 17 mars 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR