Publicerad 22 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievä- gar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset