Publicerad 15 december 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Prisindex december 2010: omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset