Publicerad 24 februari 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Minskning av traktamente p.g.a. fri kost m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset