Publicerad 9 mars 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyresförvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningsla- gen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset