Publicerad 9 mars 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyresförvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningsla- gen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagen


Bilagor

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset