Publicerad 9 mars 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyresförvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningsla- gen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.