Publicerad 21 maj 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR