Publicerad 21 maj 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR