Publicerad 29 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset