Publicerad 23 september 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upp- rättat. Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hus- hålls- och bostadsstatistik.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR