Publicerad 17 september 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR