Publicerad 19 februari 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en habiliteringsassistent vid gruppboende


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR