Publicerad 22 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångsutdelning av tillgångar till SKL:s medlemmar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.