Publicerad 4 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny bygglovblankett – förenklade rutiner för redovisning av kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.