Publicerad 4 december 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet är ersatt av 18:46.

Visa det här daterade cirkuläret

Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset