Publicerad 29 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Engångsutdelning från SKL till förbundets medlemmar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset