Publicerad 12 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010 är ersatt av 10:40.

Visa det här daterade cirkuläret

Avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset