Publicerad 24 augusti 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblem


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR