Publicerad 19 februari 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minori- tetsåterremiss m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset