Publicerad 19 februari 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minori- tetsåterremiss m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.