Publicerad 15 september 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsme- delskontrollen är ersatt av 13:36.

Visa det här daterade cirkuläret

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsme- delskontrollen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR