Publicerad 10 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 24 maj en överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.