Publicerad 17 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya "tröskelvärden" vid offentlig upphandling


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset