Publicerad 28 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet 2008-01-28 1 (2) CIRKULÄR 0


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset