Publicerad 20 augusti 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR