Publicerad 4 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 07:83.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset