Publicerad 28 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ersatt av 14:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset