Publicerad 28 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ersatt av 14:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.