Publicerad 13 november 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 - Beräkning av anställningstid för intermittent anställd


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset