Publicerad 11 juni 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarm


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR