Publicerad 26 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. Vidare om det förelegat vägande skäl för förflyttning av honom


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.