Publicerad 26 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor innebar att han blivit skild från anställningen. Vidare om det förelegat vägande skäl för förflyttning av honom


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset