Publicerad 22 maj 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvila


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.