Publicerad 23 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom ar- betsmarknadspolitiken m.m.” (prop. 2006/07:89)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset