Publicerad 22 november 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.