Publicerad 20 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL – m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset