Publicerad 13 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Nytt Ramavtal mellan Lantmäteriverket och Sveriges Kommuner och Landsting 2007-06-13 1 (2) CIRKULÄR 0


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset