Publicerad 30 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförandet av musik i primärkommunal verksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset