Publicerad 30 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförandet av musik i primärkommunal verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.