Publicerad 20 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008 är ersatt av 09:34.

Visa det här daterade cirkuläret

Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset