Publicerad 12 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunala föreskrifter om avfallshantering är ersatt av 16:71.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunala föreskrifter om avfallshantering


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.