Publicerad 12 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunala föreskrifter om avfallshantering är ersatt av 16:71.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunala föreskrifter om avfallshantering


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset