Publicerad 18 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Förslag till ersättningsregler är ersatt av 18:7.

Visa det här daterade cirkuläret

Förslag till ersättningsregler


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset