Publicerad 7 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister - anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset