Publicerad 7 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om ändring i förordning (2007:108) om lägenhetsregister - anstånd med fastställande av belägenhetsadresser för bl.a. flerbostadshus


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR